Privacybeleid

Privacybeleid

MODEL PRIVACYVERKLARING - WEBSITE


Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken.
 
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de website van De Rietpluim, ressorterend onder het bevoegd gezag van stichting PlatOO (PlatOO). U dient zich ervan bewust te zijn dat De Rietpluim niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
 
Contactgegevens school
 
De Rietpluim
Ouwlandsedijk 27
5673 PS Nuenen
Erik Adema
040 – 284 11 11
Erik.adema@platoo.nl
 
 
Contactgegevens PlatOO
 
Het bevoegd gezag van stichting PlatOO is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Het bevoegd gezag is gevestigd aan Deurneseweg 13, 5709 AH in Helmond.
 
PlatOO heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende privacy wet- en regelgeving binnen onze organisatie. U kunt bij onze FG terecht met vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken en om uw rechten uit te oefenen zoals nader beschreven in deze Privacyverklaring.
 
 
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming PlatOO
 
E-mail: fg@platoo.nl 
Telefoon: 0492-792401
 
 
 
De Rietpluim respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het privacybeleid ten aanzien van leerlingen op onze school verwijzen we naar onze ‘Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers’.
 
 
Gebruik van onze diensten
 
Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Heutink. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 
 
Communicatie
 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider (Microsoft). Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 
 
Cookies
 
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van ‘functionele cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst door uw internetbrowser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.
 
Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correcte werking van hun diensten.
 
 
Cookies uitzetten
 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser. Voor uitleg hierover verwijzen we naar de help-functie van de browser die u gebruikt.
 
 
Doeleinden
 
We verzamelen of gebruiken geen informatie van deze website voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.
 
 
Derden
 
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie
 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen. Zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.
 
 
Zijn uw persoonsgegevens veilig?
 
Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. We passen bijvoorbeeld versleuteling toe (HTTPS) om data van u veilig te kunnen verzamelen.
 
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 
Wij bewaren persoonsgegevens alleen voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in deze Privacyverklaring.
 
 
Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering
 
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer u uw rechten uitoefent, kunt u uw verzoek sturen aan het contactadres bovenaan deze Privacyverklaring. Geef daarbij duidelijk aan welke persoonsgegevens u wilt inzien, corrigeren of aanvullen.
 
 
Vragen of klachten
 
Als u vragen of klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld bij 'Contactgegevens school' of u kunt direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van stichting PlatOO.
 
Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
Aanpassingen
 
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Ook kan regelgeving wijzigen. Wij passen daarom van tijd tot tijd onze Privacyverklaring aan en raden u aan om deze regelmatig te raadplegen.
 
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2022.
 

Responsible Disclosure

 
Bij stichting PlatOO vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.
Wij vragen u:
  • Uw bevindingen te mailen naar fg@platoo.nl of telefonisch contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via 0492-792401;
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via de lek direct na het verhelpen van de lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
Wij zeggen toe dat:
  • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid;l
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 
Cc/by/3.0 NL
Versie: 30-10-2019
Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Kennisnet en het bevoegd gezag van stichting PlatOO.
Stichting PlatOO
Deurneseweg 13
5709 AH  Helmond
 
Cookie instellingen