Praktisch

Hieronder lees je meer over een aantal praktische zaken zoals de indeling van de groepen en onze schooltijden. Neem ook een kijkje op de pagina met documenten waar je onder meer het vakantierooster en onze schoolgids terugvindt. Uiteraard beantwoorden we al jouw vragen ook graag tijdens een kennismakingsgesprek.  
 

Organisatie van ons onderwijs

De Rietpluim heeft in totaal zestien groepen. Er zijn vier combinatiegroepen 1-2. Vanaf groep 3 werken wij met homogene groepen. Van iedere jaargroep hebben wij twee groepen. Daarnaast werkt onze school met drie onderwijsteams:
  1. De onderbouw voor groep 1 tot en met 3
  2. De middenbouw voor groep 4 tot en met 6
  3. De bovenbouw voor groep 7 en 8
 
De teamleden in een onderwijsteam werken nauw samen. Ieder onderwijsteam heeft bovendien extra handen beschikbaar: collega’s die geen eigen groep hebben maar dagelijks andere belangrijke activiteiten verrichten. Op deze manier maken we samen onderwijs en zijn we collectief verantwoordelijk voor het welbevinden en het leren van de kinderen in de bouwen.  
 

Schooltijden

Iedere dag zijn kinderen vanaf 8.20 uur welkom op school. Je mag je kind naar de klas brengen. Om 8.30 uur gaat de bel en starten de lessen. De lestijden zijn als volgt:
  Groep 1 tot en met 4 Groep 5 tot en met 8
Maandag         8.30 uur - 14.45 uur 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag 8.30 uur - 14.45 uur 8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.30 uur 8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag 8.30 uur - 14.45 uur 8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur 8.30 uur - 14.45 uur  
     
 

Continurooster

Op onze school werken we met een continurooster. Dat wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag op school eten. De kinderen eten in eetgroepen die samengesteld zijn uit kinderen in hun bouw (groepen 1-3, 4-6 en 7-8 bij elkaar). Je kind brengt zelf een lunchpakket mee.
Cookie instellingen