Wie wij zijn

De Rietpluim is een openbare basisschool in de wijk Nuenen Oost, gelegen aan de rand van het dorp in een prachtige landelijke omgeving. We zijn onderdeel van een brede school en werken samen met de kinderopvang en buitenschoolse opvang in een mooi gebouw. Momenteel hebben wij ongeveer 450 leerlingen, verdeeld over zestien groepen.

 

Onze naam

De naam herinnert aan de vroegere omgeving van de school; weilanden met sloten én rietpluimen. Onze naam staat voor stevigheid, flexibiliteit, een doorgaande lijn in een harmonieus geheel. Het zijn termen die passen binnen onze visie. 

 

Openbaar onderwijs

Bij het toelaten maken wij geen verschil in herkomst, persoonlijkheidskenmerken, levensbeschouwing, financiële achtergrond of huiselijke omstandigheden van het kind en ouders. Kortom: wij zijn een openbare basisschool, ieder kind is van harte welkom. Op onze school komen kinderen en volwassenen in aanraking met mensen met verschillende achtergronden, ideeën en godsdiensten. We gaan ervan uit dat openheid, kennis van en aandacht voor andere culturen of opvattingen ook bijdragen aan een fijne sfeer op school. 

 

Brede school

De Rietpluim is een onderdeel van Brede School Oude Landen. Binnen deze brede school werkt De Rietpluim samen met Kids Society Erica. Kids Society Erica verzorgt de voorschoolse- en buitenschoolse opvang voor kinderen van onze school. Veel kinderen die naar de basisschool gaan, hebben gebruik gemaakt van de dagopvang bij Kids Society Erica. Dat maakt de overstap voor kinderen makkelijker omdat ze het gebouw kennen. Door onze samenwerking is het mogelijk om samen naar het kind te kijken. Meer informatie over Kids Society Erica, lees je op kidssociety.nl

 

PlatOO

Onze school maakt deel uit van PlatOO Openbaar en Algemeen toegankelijk Onderwijs. Dit is een bestuursorganisatie van vijftien openbare en algemeen toegankelijke scholen in regio Zuidoost-Brabant. PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast de zogeheten cognitieve vakgebieden is er ruimte voor de creactieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van ieder kind. PlatOO heeft een bestuurskantoor dat onze school ondersteunt op het gebied van personeelszaken, financiën en andere bovenschoolse activiteiten. Meer informatie lees je op platoo.nl.

 

Ons team

De Rietpluim beschikt over vakkundige leerkrachten en andere medewerkers. Graag stellen we ze aan je voor, klik hier.

 

Het schoolgebouw

De Rietpluim beschikt over een mooi ruim gebouw dat we delen met Kids Society Erica. Om de inrichting van het gebouw nog meer aan te laten sluiten bij onderwijs, heeft het schoolgebouw in 2018-2019 een metamorfose ondergaan. We hebben ruimtes gecreëerd voor kinderen om fijn samen te werken, plekjes om juist in stilte alleen te werken en hoeken om heerlijk te lezen, muziek te maken of met techniek bezig te zijn. Het is een multifunctioneel gebouw dat we samen met Kids Society Erica optimaal gebruiken. 

 

Het schoolplein

Jonge en oudere kinderen spelen samen buiten op het schoolplein. Voor de jongste kinderen is een gedeelte van het schoolplein gereserveerd voor momenten dat ze een rustiger plekje op willen zoeken. 
 
Cookie instellingen